Gdańsk‘90. Indeks niezależnej sceny artystycznej analizuje i stawia pytania badawcze w odniesieniu do archiwalnych zbiorów instytucji publicznych i prywatnych oraz indywidualnych kolekcji artystów, kuratorów i badaczy, które odnoszą się do sceny artystycznej w Gdańsku w latach 90. XX w. Spojrzenie z dzisiejszej perspektywy przez zespół badaczy ma na celu przygotowanie ogólnodostępnego indeksu, na którym spopularyzowana zostanie wiedza o tym ważnym okresie w dziejach sztuki gdańskiej. W tym wypadku to badacze wejdą w dialog z archiwaliami instytucji i artystów.

#Gdańsk #Rzeźba #Mural #Instytucja #Wydawnictwo #Galeria #Prasa #Radio #Telewizja #Cenzura #Protest #Malarstwo #NeueWilde #Manifest #Akademia #Alternatywa

Wyspa Spichrzów

Miejsce prezentacji sztuki
>>

Galerie Spichrz 7 & Spiż 7

galeria
>>

Galeria-Pracownia C14~~~

galeria
>>
#Gdańsk #Rzeźba #Mural #Instytucja #cośtam #lorem #impsum #dolor #Gdańsk #Rzeźba #Mural #Instytucja #Artysta #Kurator #impsum #dolor

Marek Rogulski

Artysta
Data urodzenia: 1967
>>

Grzegorz Klaman

Artysta
Data urodzenia: 1959
>>

Robert Mikołaj Jurkowski


Data urodzenia: 1966
>>