Grzegorz Klaman

Artysta

Data urodzenia:
1959
#rzeźbiarz #obiekty #instalacje #performans #kurator #wykładowca #galeria #Wyspa #Baraki #Underground #OtwarteAtelier #Modelarnia #ISW #ArtLabWyspa

Grzegorz Klaman (ur. 1959) – artysta wizualny, rzeźbiarz, twórca obiektów i instalacji, performer, organizator wystaw, wykładowca. Ukończył Liceum Plastyczne im. Antoniego Kenara w Zakopanem, po czym w latach 1980–1985 studiował rzeźbę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (PWSSP) w Gdańsku.
Założyciel lub współzałożyciel gdańskich galerii i miejsc sztuki, takich jak Galeria Wyspa na Wyspie Spichrzów (1986–1995), Galeria Wyspa w domu studenckim na ul. Chlebnickiej (1990–2002), Otwarte Atelier (1992–1994; od 1998 Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia), Modelarnia (2002–2012), Instytut Sztuki Wyspa (ISW) (2004–2016), ArtLab Wyspa (od 2018). W 1994 z jego inicjatywy została powołana Fundacja Wyspa Progress, która działa do dziś.
Od 1985 roku zatrudniony na PWSSP (od 1996 Akademii Sztuk Pięknych) w Gdańsku; początkowo opiekun plenerowej pracowni rzeźby, następnie wykładowca. Jeden z głównych pomysłodawców kształcenia w zakresie nowych mediów na PWSSP. Obecnie kieruje Pracownią Działań Transdyscyplinarnych na Wydziale Rzeźby i Intermediów.
W latach 80. tworzył modelowane siekierą drewniane rzeźby figuratywne oraz instalacje z materiałów odpadowych odnoszące się do architektury systemów totalitarnych. Wówczas zaczął też wykorzystywać w swoich pracach mięso. W latach 90., zainspirowany teorią wiedzy/władzy Michela Foucaulta, tworzył wielkoformatowe metalowe konstrukcje, w których umieszczał preparaty ludzkich organów (m.in. Emblematy, 1993; Katabasis, 1993). Od roku 2000 do 2016 działał na terenie stoczni gdańskiej, tworząc w tym czasie prace, dla których kontekstem była między innymi historia Solidarności i postać Lecha Wałęsy. Obecnie jego artystyczne zainteresowania skupiają się wokół bio artu i science artu.
Brał udział w wielu wystawach kluczowych dla formowania się sceny nowej ekspresji, nowej szkoły gdańskiej i sztuki krytycznej, takich jak: Ekspresja lat 80-tych (BWA Sopot, 1986), Konzeption PL. Zeitgenössische Kunst aus Polen (różne galerie w Niemczech; 1994) Białko – Przyczynek do Nowej Szkoły Gdańskiej (Muzeum Artystów w Łodzi, 1995), Antyciała (CSW Zamek Ujazdowski, 1995), Negocjatorzy sztuki (CSW Łaźnia, 2000), Irreligia (Atelier 340 Muzeum, Bruksela, 2001/2002), Niebezpieczne związki (Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2002), Strażnicy doków (ISW, 2005).
Maksymilian Wroniszewski

Bibliografia:
Grzegorz Klaman. Polonia, red. K. Renusch, M. Wroniszewski, Sopot 2016.
Klaman. Akcje, figury, obiekty, red. J. Górski, G. Klaman, Gdańsk 1992.
Klaman, red. B. Czubak, Gdańsk [1999].
Klaman, red. K. Gutfrański, Gdańsk 2010.

Zobacz również

Centralny Urząd Kultury Technicznej

Grupa artystyczna
Data urodzenia: 1995
>>

Grzegorz Klaman

Artysta
Data urodzenia: 1959
>>

Robert Mikołaj Jurkowski


Data urodzenia: 1966
>>