Robert Mikołaj JurkowskiData urodzenia:
1966

Robert Mikołaj Jurkowski (ur. 1966) – artysta, edukator, nauczyciel, działacz społeczny, animator kultury. W latach 1981–1985 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. W 1987 wraz z Pawłem „Paulusem” Mazurem założył zespół Kościotrup. W 1988 rozpoczął studia wychowania plastycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1992 przeniósł się na Wydział Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. W 1995 w pracowni Witosława Czerwonki obronił dyplom z obszaru nowych mediów, zatytułowany Transgresja jako propozycja w sztuce.
Jego prace wideo prezentowane były w Polsce i za granicą, m.in. na Festiwalu Wizualnych Realizacji Okołomuzycznych WRO we Wrocławiu (1991, 1993) oraz wystawach Inne Media w Galerii Wyspa w Gdańsku (1992), Sztuka – Miasto – Maszyna w Otwartym Atelier w Gdańsku (1993) czy Energetische Konstuktion w Galerii K-18 w Kassel w Niemczech (1993).
W 1995 roku wraz z Rafałem Ewertowskim, Arturem Kozdrowskim, Jackiem Niegodą, Maciejem Sienkiewiczem oraz Piotrem Wyrzykowskim powołał Centralny Urząd Kultury Technicznej (CUKT). W latach 2001–2008 był związany z Kolonią Artystów w stoczni gdańskiej, gdzie prowadził działania artystyczne i edukacyjne. W mieszczącej się w dawnej centrali telefonicznej Galerii Mm realizował projekt Młodzi Młodego Miasta. W 2004 wraz z Sylwestrem Gałuszką powołał Wolną Pracownię PGR_art. Jest także inicjatorem warsztatów edukacyjnych Dotyk sztuki (Kolonia Artystów) oraz Kraina kreatywności i Wędrowcy (CSW Łaźnia), mających na celu upowszechnianie zjawisk z obszaru sztuki współczesnej w środowiskach osób wykluczonych. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku kuratora do spraw edukacji w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Wspólnie z Alicją Jelińską prowadzi Fundację Kolonia Teraz.

Mariola Balińska

Bibliografia:
http://www.kolonia-artystow.pl/article/historia-history/84 [dostęp: 4 VIII 2021].
Kolonia Artystów w Stoczni Gdańskiej 2001–2008, red. J. Woszczenko, Gdańsk 2011.

Zobacz również

Centralny Urząd Kultury Technicznej

Grupa artystyczna
Data urodzenia: 1995
>>

Grzegorz Klaman

Artysta
Data urodzenia: 1959
>>

Marek Rogulski

Artysta
Data urodzenia: 1967
>>